Vzdrževanje

Redno vzdrževanje je izredno pomebno predvsem zaradi ohranjanja vrednosti Vaše delovne opreme, zagotavljanje dolge življenske dobe in preprečevanja morebitnih zastojev zaradi izpada delovne opreme iz procesa. Potrebno je upoštevanje predpisanih vzdrževalnih posegov s strani proizvajalcev, tako časovne dimenzije kot predpisan obseg vzdrževalnih del.

V podjetju Govil se zavedamo, da je potrebno v podjetjih venomer iskati možnosti zniževanja stroškov poslovanja, kjer stroški vzdrževanja običajno predstavljajo pomemben segment. Kako lahko pozitivno vlivate na znižanje stroškov vzdrževanja delovne opreme:

– Namenska uporaba delovne opreme
– Optimizacija potrebne delovne opreme glede na proces dela
– Vzpostavitev sistema odgovorna uporabe delovne opreme
– Redni dnevni pregledi pred pričetkom uporabe
– Izvajanje rednih vzdrževalnih posegov in manjših popravil z lastnimi vzdrževalci
– Uporaba nadomestnih delov primerne kakovosti

Ponudimo lahko svetovanje na področju optimizacije potrebne delovne opreme in vzpostavitve sistema odgovorne uporabe opreme, seveda pa Vam zagotovimo tudi dobavo potrebnih nadomestnih delov za opremo vseh blagovnih znamk!